Münfesih Şirketler İle ilgili Duyuru 11.08.2014

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin tasfiyelerine ve Ticaret Sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğin 6. maddesi gereği Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tespit edilen şirket listesi aşağıda yer almaktadır.