Munfesih Şirketler Hk 13.08.2014

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğin 11. Maddesi gereği tasfiyeye giren şirketlerin listesi ekte yer almaktadır.