Mariel Özel Kalkınma Bölgesi 14.08.2014

Üst kuruluşumuz TOBB’den alınan bir yazıda Havana Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla, Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar Bakanlığından (MINCEX) alınan ve Küba Resmi Gazetesinde yayımlanarak, 28 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni yabancı yatırım mevzuatına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Yeni yabancı yatırım mevzuatının ve bu kapsamda sağlanacak avantajların “Mariel Özel Kalkınma Bölgesi”ne yönelik mevzuat bağlamında sağlanan kolaylıklar ile beraber değerlendirilmesinin yerinde olacağı belirtilerek, söz konusu yeni mevzuatın gelir, istihdam vergilerinde önemli avantajlar getirdiği ifade edilmiştir. Brezilya ile Küba işbirliğiyle oluşturulan ve 465 km’lik büyük bir alana yayılan Mariel Özel Kalkınma Bölgesi ile ilgili olarak temin edilen not aşağıda verilmektedir. Yukarıda belirtilen yeni yabancı yatırım mevzuatında yer alan öncelikli sektörlerin ise;

- Tarım ve ormancılık (tütün hariç olmak üzere)
- Gıda (ıstakoz hariç olmak üzere)
- Şeker (mevcut tesislerin modernizasyonuna matuf projeler)
- Turizm (yeni otel ve golf tesisi yatırımı)
- Taşımacılık ve lojistik
- Sağlık-sağlık turizmi (DTÖ hizmetler Ticari Genel Anlaşması mod-2 ile uyumlu olarak)
- Müteahhitlik ve inşaat
- Enerji ve madencilik
- Toptancılık-mağazacılık ve perakendecilik alanlarının modernizasyonuna yönelik yatırımlar
- Eczacılık ürünleri ve biyoteknoloji (Küba’nın güçlü olduğu bu alanda üretim kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir.)
olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla Küba’da yeni yabancı mevzuatının uygulanmasına yönelik 5 adet kararnamenin yürürlüğe konacağı, bunların, MINCEX’e sunulacak projelerin değerlendirilmesi ve fizibilitesi ile istihdama yönelik yeni düzenlemeleri, Merkez Bankası’nın banka hesapları ve yurtdışı para transferleri ile ilgili yeni uygulamalarını içerdiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda ayrıca, Küba’da uygulanacak yeni mevzuat çerçevesinde yabancı sermayeli firmaların oluşumu, yetkilendirilmeleri ve işe başlamaları sürecinin kolaylaştırıldığı, bu çerçevede,  “en az 60 gün içerisinde” faaliyete geçişin öngörüldüğü, yüzde yüz yabancı sermayeli firma oluşumuna olanak tanındığı , firma türüne göre hangi vergi avantajlarından yararlanılacağı hususunun yatırım kanununda detaylıca düzenlendiği, muhtemel ihtilaflar olması halinde ve ülke içi mekanizmalardan sonuç elde edilememesi halinde firmalara uluslar arası tahkime gitme hakkı tanındığı belirtilmektedir.

Söz konusu mevzuata ilişkin not, TOBB ana sayfası web sitesinde ( www.tobb.org.tr ) “Hizmetler/ Uluslar arası İş İmkanları/ Ülke Duyuruları” başlığı altından temin edilebilmektedir.