KULLANILMIŞ MAKİNA İTHALATI İLE İLGİLİ TEBLİĞ 14.08.2014

YÜRÜRLÜKTEKİ İTHALAT REJİMİ KARARININ 7. MADDESİ GEREĞİNCE  ESKİ KULLANILMIŞ, YENİLEŞTİRİLMİŞ, KUSURLU VE YATIK MALLARIN VE

İTHAL EDİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN 2013/9 TEBLİĞ 31.12.2012 TARİH VE 28514 MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK

YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.