KAZAKİSTAN’DA NAZARBAYEV ÜNİVERSİTESİ PROJELERİ HK. 16.08.2014

Kazakistan' daki Nazarbayev Üniversitesi sürdürmekte olduğu proje kapsamında

"Bilim Parkı,Girişim Merkezi,Teknopark" ve benzeri diğer yapıları kurmayı planlamaktadır.