Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. 16.08.2014

Üyelerimizin Dikkatine,

 

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili
Mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarında otopark hizmeti verenlere getirilmiş olup, bu alandaki kayıt dışılığın giderilme önceliğine binaen mecburiyetin başlama tarihi 01.07.2013 olarak belirlenmiştir.


Mezkur Tebliğin 3 numaralı bölümünde sayılan mükelleflerin haricindeki mükelleflerin ise Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunmakta olup, bu mecburiyet 01.01.2016 tarihinde başlamaktadır. Mükellefler ellerindeki cihazlarını 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere mali hafızası dolan cihazlar hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükelleflerin eski mevzuata göre onaylanmış cihazları veya yeni nesil ödeme kaydedici cihazları satın almaları mümkün bulunmaktadır. Ancak, eski mevzuata göre onaylanmış cihazları alma tercihinde bulunurlarsa bunları 31.12.2015 tarihinden sonra
kullanamayacaklardır.