Karadağ İhale Duyurusu 16.08.2014

Üst kuruluşumuz TOBB’den alınan bir yazıda Karadağ Dışişleri ve Avrupa Entegrasyon Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığımıza iletilen bir notaya istinaden, Karadağ Turizm Bölgelerinin Değerlendirilmesi İhale Komisyonu tarafından “Kolaşin 1600” adlı kayak merkezinin geliştirilmesi amacıyla uluslar arası bir ihale açıldığı belirtilmektedir.

 

Bahse konu ihaleye ilişkin detaylı bilgiler Birliğimiz internet sitesi www.tobb.org.tr sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altında, Uluslar arası İş İmkanları/İhale/Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünde “Süreli İhaleler” kısmında yer almaktadır.