Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 8. Etap Başvuruları Başlamıştır 17.08.2014

SAYIN ÜYEMİZ,

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından"Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 8. Etap başvuruları başlamıştır.
Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarı bireysel başvurular için 300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000 Türk Lirasını geçmemek üzere hibeye esas proje tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlara yönelik hazırlanacak proje başvurularını bireysel olarak ya da grup olarak (şirketler, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile bunların üst örgütleri) yapabileceklerdir. Söz konusu projelere sadece tarım ürünlerinin ( hayvansal ve bitkisel ürünler dahil) işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması konusunda hazırlanacak projeler de dahildir.


Bu konuda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü tarafından 20.01.2014 Pazartesi günü saat 13:00'da Odamız Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, katılımlarınızı rica ederiz.