K1 Yetki Belgesi Sahibi Üyelerimizin Dikkatine 17.08.2014

Bilindiği üzere K-1 türü yetki belgelerinde 20 yaşından küçük araç/araçlarla tüzel kişiliklerde 110 ton, şahıs işletmelerinde ise 35 ton toplam yüklü ağırlık şartı aranmaktadır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 17. fıkrasında  ‘’oto kurtarıcı,lastik tekerlekli vinç,para/altın gibi değerli, kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıt/taşıtlarda  yukarıda belirtilen kapasite şartı aranmamaktadır’’ ibaresi yer almaktadır. Bahsi geçen bakanlıktan tarafımıza bu iş/işlerle uğraşan firmaların araç ruhsatlarını bağlı bulundukları Trafik Şubelerince ÖZEL DONANIMLI ARAÇ olarak değiştirilmesi gerektiği  21.02.2013 tarihinden başlamak üzere 90 günlük muafiyet tanıdıklarını, 90 gün içinde bu işlemin yapılmaması halinde kapasite şartının aranacağı, kapasite şartının sağlanmaması durumunda ise belge iptal cihetine gidileceği bildirilmiştir. Bu bağlamda K1  türü yetki belgesine sahip üyelerimizin  tarafımıza başvuru yaparak konuyla alakalı bilgi edinmesini bilgilerinize rica ederiz.