İŞYERLERİNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU UYGULAMALARI ANKETİ 19.08.2014

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulama ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi” başlıklı eylem maddesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sorumluluğunda alt çalışma grubu oluşturularak bir anket hazırlanmıştır.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun uygulamalarında karşılaşılan sorunları belirleyerek mevzuatı geliştirmeyi amaçlayan ankete katılmak için aşağıdaki linki kullanınız.

 

http://app.csgb.gov.tr/isggm/anket/yasa2014/yasaanket2014.html