İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Dikkat... 20.08.2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan bazı yükümlüklerin ertelenmesi ile ilgili olarak; Bilindiği üzere 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56’ncı maddesiyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan bazı yükümlükler ertelenmiştir.

 

Bu yükümlülüklerin ertelenmesi yanlış anlaşılmış, sanki İş sağlığı ve güvenliği yasasının tamamen ertelendiği gibi bir kanı yaygın olarak oluşmuştur. Bu ertelemenin sadece 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 56’ncı maddesiyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan bazı hükümlerin ertelenmiştir;  bu ertelemenin sadece 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 6 ncı maddesi ile işverenlere getirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünü kapsamaktadır.

 

Söz konusu kanunun yürürlülük maddesi uyarınca işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü;

 

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerleri için 30 Aralık 2012,

 

50’den az çalışanı olan işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için 30 Haziran 2013,

 

Az tehlikeli sınıfta yer alanlar ile kamu işyerleri için ise 30 Haziran 2014 tarihinde başlayacaktı. Torba Kanun ile sadece 50’den az işçi çalıştıran işyerleri için söz konusu yükümlülük ertelenmiştir. Erteleme ile oluşan güncel  maddeleri şöyledir;

 

İşyerlerinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü;

 

• 50’den az çalışanı olan işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/01/2014 tarihinde,  Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 01/07/2016 tarihinde, başlayacak.50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için ise bu yükümlülük zaten 30 Aralık 2012 tarihinde başlamış olduğundan, bunlar açısından herhangi bir değişik yoktur, risk analizi ve değerlendirmesi dahil  6331 sayılı Kanunla getirilmiş olan diğer yükümlükler açısından da herhangi bir ertelemede söz konusu değildir.

 

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi hükümlerinin devamı niteliğinde olan bu maddeler, her iki Kanunun da hükümleri gereğince, 50 ve daha fazla çakışanı olan işyerleri için İş Kanununun yayım yılı olan 2003'ten bu yana yürürlüktedir.

 

İSG hizmetlerinin takibi, kontrolü ve izlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca İSG-KATİP adıyla ülkemizdeki bütün işyerlerini kapsayacak şekilde "İş 5ağlığı ve Güvenliği-Kayıt Takip ve İzleme Programı" hizmete girmiş ve söz konusu programın Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile eş zamanlı bilgi paylaşımı yapması sağlanmıştır.

 

Yukarıda anılan yükümlülüğün işverenlerce yerine getirilmesi amacıyla, mevzuat gereğince işyerlerinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi konulu bildirimlerde İSG-KATİP'in kullanılması gerekmektedir.

 

Kanunun 1 Ocak 2013 tarihiyle yürürlüğe giren diğer yükümlülüklerinin yerine getirilerek, çalışanların daha güvenli bir çalışma ortamına kavuşmasına olanak sağlanması ve bu hususlara ilişkin olarak Kanunda belirtilen idari para cezalarıyla karşı karşıya kalınmaması için bu yükümlülüklere dair çalışmanın tamamlanması ve iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi yükümlüğü başlayan işyerlerinde İSG-KATİP üzerinden bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

 

6331 sayılı Kanun;mevzuat, dokümanlar ve risk değerlendirmesine dair rehberler http://www.csgb.gov.tr/csRbPortal/isggm.portalbağlantısından ulaşılması mümkündür. İSG-KATİP'e giriş ve  kullanım hakkında bilgi    edinmek amacıyla ise internet ortamındahttp://isgkatip.csgb.gov.tr/Lagout.aspx bağlantısı kullanılması uygun olacaktır.