İMO Şube Başkanı Ahmet Ünveren, beton dökümü ve kalıp sökümü ile ilgili uyarıda bulundu. 21.08.2014

İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Ahmet Ünveren, beton dökümü ve kalıp sökümüne ilişkin bir açıklama yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi’nden alınan yazılı açıklamada Ünveren, “Beton dökümü ve kalıp sökümünde dikkat edilmemesi tehlikeye davetiye çıkartmaktadır.” dedi.
Ünveren’in açıklaması aşağıda yer almaktadır.
“İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi'nin amacı bellidir. İMO, yapı güvenliğini önemsemekte, sağlıklı ve güvenli yapı üretiminin sektörün tek belirleyicisi olmasını istemektedir. Bunun anlamı açıktır. Türkiye gibi değişik oranlarda deprem kuşağında bulunan bir ülkede, değişik iklim ve hava koşullarına sahip bir coğrafyada, her bölgede, her şart altında değişmeden uygulanabilen kurallar yoktur. Değişmeyen tek kural, mühendislik biliminin gereklerinin yerine getirilmesi ve yapı üretim sürecinin denetlenmesidir. Asıl amacın güvenli ve sağlıklı yapı üretimi olduğunun tespit ve kabul göreceğinden hareketle, nasıl bir işkolunda faaliyet yürütüldüğü bir an için bile unutulmamalı ve asli olarak sektörün insan hayatını doğrudan etkilediği, insanın can ve mal güvenliğinin korunmasıyla ilintili olduğu hiçbir zaman akıllardan çıkmamalıdır.
Proje hazırlanmasından, anahtar teslimine kadar yapı üretim süreci bir bütündür; her aşaması kendine has özellikler taşımaktadır. Aydın gibi sıcak havaya sahip kentlerde ise en az diğer aşamalar kadar önem arz eden konu beton dökümü ve kalıp sökümüdür ki, bu işlem asıl olarak taşıyıcı özelliklerle alakalı olduğundan yapının sağlamlığını doğrudan etki emektedir. Eğer beton döküm ve kalıp söküm kurallarına uyulmaz, sıcak havanın zorunlu kıldığı işlemler yapılmaz, özellikle kalıp söküm süresine dikkat edilmezse, ortaya çıkan yapının can güvenliği açısından tehlike oluşturacağı ve hatta herhangi bir dış etkene bile gerek kalmadan telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacağı açıktır. Şu nokta unutulmamalıdır:
Kalıp söküm sürelerini tayin etmek için betonun ne kadar dayanım kazandığının bilinmesi gerekmektedir. Betonun hedef dayanım süreleri ise iklim şartlarıyla doğrudan ilintilidir. Beton dökümü sırasında, şartnamelerde öngörülen sayıda beton numunesi alınmalı ve test edilmelidir. Test edilen beton numunelerinden elde edilen basınç mukavemeti proje mukavemetinin yüzde 70'ine karşılık gelmesi durumunda, betonun yeterince dayanım kazandığı kabul edilir ve kalıp sökümü işlemi gerçekleştirilebilir.
İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi, bu uyarıyı bir kez daha tekrarlama ihtiyacı duymaktadır. Çünkü ne yazık ki, Odamıza ulaşan bilgiler beton dökümünde kurallara uyulmadığı ve kalıp sökümünde süreye dikkat edilmediği yönündedir.
Bu sorunla ilgili olarak, şantiye şefi meslektaşlarımıza, yapı denetim firmalarına, belediyelere, ilgili kurum ve kuruluşlara büyük sorumluluk düştüğünü bir kez daha hatırlatmayı toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği sayıyoruz”.