İhracaat Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler 22.08.2014

Üst kuruluşumuz TOBB’den alınan bir yazıda Türk Eximbak’tan alınan bir yazıya ithafen  Reeskont Kredisi ndeki yeni düzenlemeler ve kredi başvurularının yapılacağı yerler ilişkin bilgi yer almaktadır.

 

Anılan yazıda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) “İhracaat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” kapsamında Türk Eximbank’a  tahsis etmiş olduğu 11 Milyar ABD Doları tutarındaki reeskont limiti dahilinde hem döviz karşılığı ( karşılığı TL) hem de TL cinsinden kullandırılmakta olan Reeskont Kredisi’nde sektörün talepleri dikkate alınarak firmalarımızın ihracat yükümlülüklerini nakit blokajın yanı sıra avalli bono veya banka teminat mektubu ile teminatlandırılmasına imkan verecek düzenlemeler yapıldığı ifade edilmektedir.

 

Duyuruda ayrıca Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına ve programın işleyişine yönelik “Sıkça Sorulan Sorular”awww.eximbank.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.