İhalelerde EKAP’a kayıt zorunluluğu 23.08.2014

İhale sürecindeki işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi hedefinin önemli bir adımı olarak 7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,

 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin

 

Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ve ortaklıkların tamamının

 

Elektronik Kamu Alımları Platformuna ( EKAP) kayıtlı olması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına gör kurulmuş tüzel kişiler 1/1/2015 tarihi itibariyle ön yeterlilik dokümanı  veya ihale dokümanı satın alamayacak ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır.