ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı 23.08.2014

Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardının, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra, dünya genelinde bilinirliği ve kullanımı en yaygın olan ikinci standart olduğu, Türkiye'de de birçok sektörden kuruluşun, bu standardın gereklerini yerine getirdiği belirtilmiştir.
 
Sürekli iyileştirme mekanizmasıyla tasarlanan standartların, değişen şartları ve ihtiyaçları karşılamak üzere, periyodik olarak gözden geçirilip revize edildiği ifade edilmiştir.
 
Bu çerçevede, Uluslararası Standardizasyon Örgütünün (ISO), en son 2004 yılında yayınlamış olduğu ISO 14001 standardının ve bu standardın uygulanmasına yönelik kılavuz bilgiler içeren ISO 14004 standardının revizyon çalışmaları kapsamında,www.iso.org/14001survev2013 web adresinde ISO 14001 Sürekli İyileştirme Anketi 2013’ ü uygulamaya başladığı bildirilmektedir.
 
Bu bağlamda konu ile ilgilenen üyelerimizin söz konusu anketi doldurarak katılım sağlaması hususunu bilgilerinize sunarız.