Irak’a Yapılan İhracatlar Hakkında 24.08.2014

Üst kuruluşumuz TOBB’dan alınan bir yazıda; son dönemde Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle, bu ülkeye yapılan ticaret sırasında karşılaşılan/karşılaşacağı düşünülen sorunlara dair Birliğimizce çeşitli oda, borsa ve sektör meclislerimizin görüşlerinin Birliğimiz tarafında Ekonomi Bakanlığı’na bildirildiği ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, diğer hususlar meyanında, bu ülkeye ihracat yapan firmaların Dahilde İşleme Rejimi ile verdiği, resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinde sorunlar yaşayacağı ve bu nedenle firmalara ilgili mevzuat kapsamında ek süre verilmesinin talep edildiğini müşahede olduğu bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 25 inci maddesi ile 05.12.2008 tarihi ve 27075 sayılı Resmi Gazete’nin yayımlanan İhracat 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliği 17. Maddesinde mücbir sebep ve fevkalade hallerin düzenlendiği belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, Irak’a ihracat yapan firmaların karşılaşmaları muhtemel problemlerin bertarafını teminen firmalar tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilmesi ve bahse konu durumlarını belgelendirmeleri halinde keyfiyetin Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin mümkün olacağı ifade edilmektedir.