Irak Kriz Masası Çalışmaları 25.08.2014

Değerli Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 23.06.2014 tarihli ve 0411/12520 sayılı yazıda 
 
1 - Irak’ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Irak’ta güvenlikli olmayan bölgelerde bulunan firmalarımızın, temsilcilerini ve yanlarında çalışan işçilerini tahliye ettikleri belirtilerek, bu kapsamda herhangi bir mağduriyete uğramamaları için önceden tedbir almak amacıyla güvenlikli olmayan bölgelerde halen bulunmakta olan hurma temsilcileri ve işçilerine ait bilgilerin Dışişleri Bakanlığıma iletilmek üzere Birliğimize gönderilmesinin gerektiği bildirilmiştir.
 
Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası tarafından yapılan 22 Haziran 2014 tarihli Basm Açıklamasında Musul. Kerkük, Selahaddin, Anbar, Divala Bağdat, Basra, Babil, Necef, Kerbela, Vasit Meysan, Kadisıye, Musenna ve Dikar vilayetlerine ilişkin olarak daha önce yapılan seyahat uyanlarının geçerliliğini koruduğu belirtilmektedir.
 
2 - Bu defa, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, Irak’ta son dönemde yaşanan olayların ülkemize etkilerini en aza indirmek, gelişmeleri yakından izleyerek kamuoyunu düzenli bir biçimde bilgilendirmek ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülen Irak Kriz Masası çalışmalarına Ekonomi Bakanlığı tarafından da katkı sağlandığı bildirilmektedir.
 
Ekonomi Bakanlığınca gönderilen ve Irak’ta yatırımı olan firmalarımız tarafından doldurulması istenen "Irak’ta Türk Personele İlişkin Bilgi Formu” Birliğimiz web sayfası (vvwvw.tobb.org.tr) sağ panelindeki "Uluslararası İş İmkanları/Diğer Duyurular” başlığı altında yer almaktadır. 
 
3 – Diğer taraftan Irak’a yönelik ticari faaliyette bulunan firmalarımızın karşılaştıkları sorunların detaylıca tespit edilmesi ve ilgili mercilere ivedilikle aktarılması gerekmektedir. Bu itibarla, firmalarımızın ihracatlarında karşılaştıkları sorunlar, lojistik ve taşımacılık konusunda ortaya çıkan problemler, siparişlerin iptal edilip edilmediği (iptal olması durumunda yıllık siparişin ne kadarına tekamül ettiği bilgisi), mal bedellerinin tahsilindeki sorunlar, hangi ürünlerde ihracatın azaldığı, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kullanan firmalarımızın taahhütlerini gerçekleştirebilme durumları, hangi illerimizin/bölgelerimizin ne düzeyde etkilendiği ve benzeri hususlardaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.
 
4 -  Bilgilerinizi, yukarıda 2. Maddede belirtilen “Bilgi Formu” ile 3. Maddede yer alan hususların üyelerine duyurularak, bu hususlarda edinilecek bilgilerin Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası ve Ekonomi Bakanlığı ’na iletilmek üzere Oda ve Borsalarımız ve/veya doğrudan firmalarımız tarafından Birliğimize (E-posta: irak@tobb.org.tr , Faks: 0312 218 22 09) ivedilikle iletilmesi gerekmektedir.