Gıda İşletmeleri için önemli duyuru 25.08.2014

13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, 13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında Gıda Üreten İşletmeler ile Satış ve Toplu Tüketim İşletmelerinin  Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurarak kayıt belgesi almaları gerekmektedir. Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır. Yeni faaliyete başlayan işletmelerin ise vakit kaybetmeden Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne  başvurarak ve kayıt belgelerini almaları zorunludur. 5996 sayılı Kanun kapsamında kayıt işlemini yaptırmayan;

 

Üretim yerlerine: 2.560 TL (İki bin Beş Yüzaltmış Türk Lirası),

 

Perakende iş yerlerine: 1.280 TL (Bin İki Yüz Seksen Türk Lirası) İdari Para Cezası uygulanır.

 

Bu kapsamda, Odamıza kayıtlı işletmelerin, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.