İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 16.03.2023

Sayın Üyemiz,

16.03.2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazete’de İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmış olup ilgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230316-13.htm linkinden ulaşabilirsiniz.  Tebliğde belirtildiği üzere, Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1/1/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur. Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31/1/2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemez.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.