GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ HK. 27.08.2014

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında, 16/12/2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin; Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve ikinci fıkrası hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe giren yapı ustalarının kayıtları ve belgelendirme işlemlerine dair uygulamalara yönelik bazı tereddütlerin giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 31/01/2012 tarih ve 198 sayılı yazısına buradanulaşabilirsiniz.