Geçici İhraç Kapsamında Yurtdışına Çıkış Yapacak Taşıt Sahibi Firmaların Dikkatine 27.08.2014

Geçici ihraç kapsamında yurtdışına çıkış yapacak taşıtlar için 19.03.2013 tarih ve 235-4634 sayılı olur çerçevesinde gerekli izinler alındıktan sonra çıkış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda giriş yapmaması durumunda kayıtlı olduğu yetki belgesinden resen düşüm işlemi yapılıp yetki belgesi kapasite altında kalması durumunda Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 78. Maddesinin beşinci fıkrasının hükümlerine göre iptal edilmekteydi.
Ancak 23.05.2013 tarihinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğin de yapılan değişiklik ile kapasite altında kalınan gün sayısı 90 günden 540 gün’e çıkartılmış ve bu nedenle belirtilen sürenin takibi neredeyse imkansızlaşmıştır.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 26.05.2014 tarih ve 24472 sayılı olurunda yapılan değişiklik ile; yurtdışına çıkış yapan araçlar, çıkış yaptıkları andan itibaren yetki belgelerinden bakanlık otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak düşülür. Bahsi geçen araçlar yurda giriş yaptıklarında firma yetkilileri tarafından bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri ya da Ticaret Odalarına giderek araçlarını yeniden yetki belgelerine eklettirmek zorunda oldukları bildirilmiştir.


Bu bağlamda Odamıza kayıtlı ve karayolu ile ihracat yapan firmaların karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre cezai yaptırıma uğramamaları için iş ve işlemlerini değişen mevzuat kapsamında yürütmeleri gerektiğini önemle bildiririz.