FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN BASIM VE DAĞITIMIYLA İLGİLİ SERTİFİKA HAKKINDA 29.08.2014

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince alınması zorunlu sertifikaların, aynı yönetmeliğin 7 inci maddesi hükmü uyarınca üç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, ilimiz ve ilçelerimizde faaliyet gösteren sertifika zorunluluğuna tabi yerlerden, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden sertifika almış fakat üç yıllık geçerlilik süresi dolmuş olan işyerlerinin sertifikalarını yeniletmeleri, gerekli sertifikaya sahip olmadan işlem yapan iş yerlerinin de sertifika almaları gerekmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.