Eximbank Reeskont TL Kredilerinde Faize İlişkin Düzenlemeler 29.08.2014

Üst kuruluşumuz TOBB’den alınan bir yazıda Türk Eximbank’dan alınan bir yazıya ithafen bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) “İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” kapsamında Türk Eximbank’a tahsis edilmiş olduğu 11 milyar ABD Doları tutarındaki reeskont limiti dahilinde ihracatçılarımıza Reeskont Kredisi kullanma imkanı sağladığı belirtilmektedir.

 

Anılan yazıda TCMB tarafında döviz cinsinden sunulan reeskont kaynağı, kur riski Türk Eximbank’a yönetilmek suretiyle Türk Lirası olarak da kullandırıldığı, reeskont TL Kredilerinde sağlanan bu desteğin süreklilik kazanmasını teminen sigortalı firmaların faydalandığı faiz indirimi uygulaması 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı ifade edilmektedir.

 

Duyuruda ayrıca, Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına ve programın işleyişine yönelik Sıkça Sorulara www.eximbank.gov.tradresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.