HELAL AKREDİTASYON HK. 23.01.2023

Sayın Üyemiz,

Odamıza gelen yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından TOBB’a iletilen yazıda, 04/06/2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10uncu ve 11inci maddesi ile değişik 7060 sayılı Helak Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca ithalat da dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği bildirilmekte olup mevzubahis değişikliğin 1 yıllık geçiş sürecinin ardından uygulamaya alınacağı, geçiş sürecinin ardından akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşa HAK tarafından 1 milyon  TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı, söz konusu belgelerin yukarıda bahsi geçen Kanun değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarih olan 04/06/2023  tarihi itibariyle HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından alınmış olması gerektiği belirtilmektedir.

EK

 Üyelerimizin bilgisine sunulur.