Büyük Bölge İş Günleri Fuarı 01.09.2014

Üst kuruluşumuz TOBB’den alınan bir yazıda 18-19 Haziran 2014 Tarihinde Lüksemburg'da, KOBİ'ler odaklı "Büyük Bölge İş Günleri b2b Fuarı"  düzenleneceği belirtilmektedir.  Fuarın  Lüksemburg,  Büyük  Bölge  ve  ötesinde  iş  ilişkileri  kurmak  isteyebilecek  Türk  şirketlerine  duyurulabilmesini  teminen  broşür  ve  katılım  formu  aşağıda  bilgilerinize  sunulmuştur.

 

Lüksemburg  ile  komşuları  Fransa,  Almanya  ve  Belçika'nın  sınırdaş  bölgelerinin  oluşturduğu  Büyük  Bölge'nin  (grande  Region)  en  önemli  iş  buluşmalarından  birini  teşkil  eden  söz  konusu  fuara,  2013  yılında  25  ülkeden  178  şirket/kurum  katıldığı,  ülkemizden  fuara  bu  yıl  Gebze  Ticaret  Odası'nın  katılacağının,  ayrıca  18-20  Haziran  2014  tarihlerinde  Lüksemburg'u  ziyaret  edecek  olan  KOSGEB  heyetinin,  18  Haziran  Çarşamba  günü,  fuarı  gezmesi  öngörülmektedir.

 

Anılan  fuara  ilişkin  ayrıntılı  bilgiye  http://www.gr-businessdays.com ulaşabilirsiniz.