Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Duyuru 01.09.2014

Bakanlığımızca muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler ile ilgili yönetmelik (94/9AT) KAPSAMINDA BULUNAN GEWİSS SpA şirketi tarafından üretilen GW 80 455 tipi floresan lambanın piyasaya arzının yasaklandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu ürünün alım satımının yapılmaması ve stoklardaki üründen bulunan işletmelerin bilim sanayi ve teknoloji il müdürlüğüne bilgi vermeleri gerekmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat M. Y. Dönertaş

 

Telefon : 0256 225 75 35 Faks: 0256 212 75 43