Bilgilendirme Semineri 01.09.2014

Üst kuruluşumuz TOBB’den alınan bir yazıda Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, 11.12.2014 tarih ve 28848 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında Yönetmelik” çerçevesinde zararlı madde üreten veya ithal eden firmaların http://online.cevre.gov.tradresindeki “Kimyasallar Kayıt Sistemi” aracılığıyla ürettikleri veya ithal ettikleri maddeleri  01/06/2014 tarihinden itibaren bildirim yükümlülüğü bulunmakta olduğu ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) ve Çevre Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile İstanbul’da 17 Haziran 2014 Salı günü 13.30 – 17.30 saatleri arasında İMMİB ( Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul) Konferans Salonunda aşağıda yer alan konularda ücretsiz bir “Bilgilendirme Semineri” düzenleneceği bildirilmektedir.

 

- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik,

 

- Yeni sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama mevzuatı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na online olarak yapılacak sınıflandırma ve etiketleme bildirimi hakkında bilgi,

 

- Güvenlik Bilgi Formları mevzuatında yapılan değişiklikler,

 

- Güvenlik Bilgi Formları mevzuatı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na online olarak güvenlik bilgi formu bildirimi,

 

Bu kapsamda, Bilgilendirme Semineri hakkında detaylı bilgi almak ve 13.haziran.2014 tarihine kadar kayıt yaptırmak içinpinar.ozgun@immib.org.tr / tel . 0 212 454 06 33 ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.