BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25.11.2022

Sayın Üyemiz,

25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de  Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  yayımlanmış olup ilgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221125-9.htm linkinden ulaşabilirsiniz.  Bu Tebliğ ile Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği’nin kapsam, temel gerekler, üreticinin yükümlülükleri, karşılıklı tanıma maddelerinde ve Tebliğ’e ek tabloda yer alan çocuk sandalyelerinde, oturma masalarında, iki tekerlekli bisikletlerde ve sair konularda değişiklikler yapılmıştır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.