TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 25.11.2022

 

Sayın Üyemiz,

25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de  Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlanmış olup ilgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221125-7.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.