4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR 24.11.2022

Sayın Üyemiz,

24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar yayımlanmış olup ilgili Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-2.pdf  linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.