VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 24.11.2022

Sayın Üyemiz,

24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış olup ilgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-4.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.