Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden İlan-01.07.2014 01.09.2014

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 21.04.2014 tarihli ve 8554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan limited şirketin 27.06.2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindiği tescil ve ilan olunur.