Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden İlan - 14.07.2014 01.09.2014

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 07.04.2014 tarihli ve 8544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 08.07.2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.