Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden İlan/16.05.2014 01.09.2014

6102 Sayılı Türk Ticaret kanunu hükümleri uyarınca 30.12.2012 tarih ve 29513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden yapılan kendilerine yapılan ihtara süresi içerisinde bildirimde bulunmaması nedeniyle 16.05.2014 tarihinde resen kaydı silinen şirket ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

T.Sicil No:                                                                           Ünvanı

7120-Merkez                                    Uğurlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.