5973 SAYILI KARARA İLİŞKİN GENELGE DUYURUSU (UR-GE) 23.09.2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 20.09.2022 tarih ve E-34221550-100-9225 sayılı yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 15.09.2022 tarihli yazısına atfen 18.08.2022 tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında hazırlanan "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge" ve eklerinin Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlandığı ifade edilmiş olup, söz konusu dokümanlara (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/URGE ) internet bağlantısından erişim sağlanabileceği belirtilmektir.

Bahse konu mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.