“VII. Uluslar arası İş sağlığı ve Güvenliği Konferansı” Hk. 01.09.2014

“VII. Uluslar arası İş sağlığı ve Güvenliği Konferansı” İstanbul’da 5-7 mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Konferans kapsamında “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” ana başlığı altında 56 alt konu başlığında çalışanların sağlığı ve güvenliği tartışmaya açılarak uluslar arası düzeyde bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı amaçlanmaktadır.

Haliç Kongre Merkezinde Konferansla eş zamanlı olarak “TOS+H Expo 2014 Fuarı (İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı) düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.