AB DEVLET YARDIMLARI 03.09.2014

Avrupa Birliği'nde devlet yardımları politikası ile hem özel sektöre yatırım teşvikleri sağlanmakta hem de getirdiği yasaklar ile

rekabet ortamının korunması amaçlanmaktadır.

Avrupa Komisyonu 2005 yılında Lizbon Stratejisi kapsamında devlet yardımları politikasında kapsamlı bir reform çalışması başlatmıştır.

Yapılan çalışma neticesinde Avrupa Birliği zor durumdaki firmaların kurtarılması ve yeniden yapılandırılması için devlet yardımlarını devreye sokmuştur.

Söz konusu düzenleme 1 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.Düzenlemeye dair bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.