Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden İlan ( 23.07.2014) 04.09.2014

Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 21.04.2014 tarihli ve 8554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 22.07.2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur. 

Rabiya DERİLGEN BAŞKAR

Aydın Ticaret Sicili Müdürü