Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden Duyuru 06.09.2014

                                 Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 13.11.2013 tarihli ve 8442 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 21.01.2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

 

Rabiya DERİLGEN                                                                                                                                                       

Aydın Ticaret Sicili Müdürü