Ana Sözleşme Tadilleri Uzatıldı 11.09.2014

Şirketlerin 6103 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince şirket esas sözleşmelerini 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmelerinde bilineceği üzere son gün 01/07/2013 tarihiydi.29.06.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan tebliğ ile Türmob un da azımsanmayacak üstün gayretleri ve özellikle vatandaşların lehine olacak düzenlemelere imza atan ve düzenlemelerini hep vatandaştan yana kullanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başarılı çalışmaları neticesinde ana sözleşme tadilleri diğer bir ifade ile şirketlerin uyarlamalarının son günü 01/07/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.Şirketler için oldukça olumlu bir hareket olan bu tebliğ için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nü ve değerli çalışanlarını Ticaret Sicili olarak yürekten kutluyoruz.