( K ) Türü Yetki Belgeleri İçin Süre Uzatımında Dikkat Edilecek Hususlar… 18.09.2014

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Odamızca düzenlenen (K) Türü Yetki Belgeleri’nin düzenleniş tarihleri itibariyle 5 yıllık geçerlilik süreleri dolmaktadır. Yönetmeliğin geçici 1. maddesi uyarınca yetki belgelerini;
• 25/02/2004 – 28/02/2005 tarihleri arasında alanların belge geçerlilik sürelerine 2 yıl 6 ay,
• 01/03/2005 – 25/02/2006 tarihleri arasında alanların belge geçerlilik sürelerine 1 yıl 6 ay,
• 26/02/2006 – 30/06/2006 tarihleri arasında alanların belge geçerlilik sürelerine 1 yıl ücret alınmadan ilave süre verilmiştir.
Anlaşılacağı üzere 30/06/2006 tarihinden sonra yetki belgesi alanlar için 5 yıllık süreye ücretsiz ilave süre verilmemektedir. Tüm (K) türü yetki belgesi sahiplerinin, belge üzerindeki geçerlilik süreleri bitmeden önce Odamıza başvurarak 5 yıllık belge yenileme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Belge yenileme işleminin yapılmaması ya da geç yapılması durumunda yönetmelik gereği para cezaları ve belge iptalini de kapsayan yaptırımlar uygulanacaktır.
Yetki Belgesi yenileme işlemelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
• Yetki belgesi geçerlilik tarihinin en fazla 60 gün öncesinden belge yenileme işlemi başlatılabilir.
• Yetki belgesi geçerlilik tarihinin en fazla 60 gün sonrasına kadar yenileme işlemi sonuçlandırılır ise cezalı yenileme ücreti uygulanmaz. Ancak, geçerlilik tarihi sona erdiği günden itibaren söz konusu belgeye bağlı taşıt/taşıtlar yenileme işlemi sonuçlanana kadar trafiğe çıkamazlar.
• Yetki belgesi geçerlilik tarihini geçen 60 ncı ve 90 ncı günler arasında belge yenileme işlemi sonuçlandırılır ise cezalı yenileme bedeli tahsil edilir. Bu durumda da söz konusu belgeye bağlı taşıtlar yenileme işlemi sonuçlanmadan trafiğe çıkamazlar.
 
2012 YILI İÇİN K BELGESİ YENİLEME ÜCRETLERİ:


 
                                  60.-90. Gün Arası 

                                                           Cezalı Ücretler

Tek Taşıtlı K-1     925,-TL            ///            7.918,-TL   
Tek Taşıtlı K-1*   257,-TL            ///            1.243,-TL
Tek Taşıtlı K-2     532,-TL           ///             3.991,-TL
Tek Taşıtlı K-2*   198,-TL           ///             654,-TL
Tek Taşıtlı K-3    532,-TL        ///           3.991,-TL olup, ilave edilecek her taşıt için de 89,-TL ek ücret alınacaktır.