Reeskont Kredisinde Düzenlemeler 19.09.2014

Üst kuruluşumuz TOBB’den alınan bir yazıda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) “İhracaat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” kapsamında Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’ne tahsis etmiş olduğu 11 Milyar ABD Doları tutarındaki limit çerçevesinde uygulanan Reskont Kredisi programında önemli ölçüde talep yoğunluğu yaşandığı belirtilerek TCMB’nca sektörün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ihracat taahhütlerine ilişkin olarak İhracaat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı’nda değişiklikler yapıldığı bildirilmektedir.

 

Söz konusu yazıda, TCMB’nca yapılan düzenlemelere paralel olarak;

 

- İhracat taahhütlerinin en az yüzde 50 sini yerine getiren firmalara altı ay ek süre verileceği taahütlerin tamamını henüz gerçekleştirmemiş firmalara da bu süre uygulanacağı,

 

- Bir yıl içinde iki kez kredi taahhüdünü hiç gerçekleştirmeyen firmaların kredi kullanım taleplerinin bir yıl sonra kabul edileceği belirtilmektedir.