Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden Duyuru 19.09.2014

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 7. Maddesi uyarınca münfesih olan veya sayılan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflere yapılacak ihtarlara ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır.