IPARD II 11.BAŞVURU ÇAĞRI İLANI 17.01.2022

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  (TKDK), 14 Ocak 2022 tarihinde  IPARD II 11.Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Onbirinci Çağrı İlanı kapsamında ''Çiftlik Faaliyetlerinin Çesitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)'' tedbirinden başvurular kabul edilecektir. Toplam  destek  bütçesi  40  Milyon Avro'dur. 302 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Yatırımları Kapsamında Desteklenen Sektörler aşağıda özetlenmiştir:

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanı 

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

 Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler;  zanaatkarlık  faaliyetleri  ile  gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması 

 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler;  konaklama,  yeme-içme  tesisleri  ve rekreasyon faaliyetleri 

 Su Ürünleri Yetiştiriciliği; iç sularda üretimi ve ürün satışı yapan restoranlar

  Makine Parkları;  sadece  üretici  örgütlerinin  başvuru  yapabileceği  yerel  tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımlar 

Yenilenebilir Enerji Tesisleri;  kendi  enerji  ihtiyaçları  için  enerji  üretmek  amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını içermektedir.

Yatırım  kapsamında  destek  tutarının  belirlenmesine  esas  olacak  uygun  harcamalar; makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamalarıdır.

www.tkdk.gov.tr  adresinden ''IPARD  II  11.Başvuru  Çağrı  İlanı''  metni temin edilebilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.