KOOPERATİFLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 14.01.2022

Sayın Üyemiz,

14.01.2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de kooperatif, kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları, genel kurullara elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin anasözleşme hükmünün örneğini, ortak ve temsilci tarafından oy kullanılma esaslarını, Elektronik Genel Kurul Sisteminin işleyiş esaslarını ve bu sistemin katılımcılarının yükümlülüklerini kapsayan  Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik yayımlanmış olup ilgili yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-4.htm  linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.