KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ 14.01.2022

Sayın Üyemiz,

14.01.2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de Kooperatif Bilgi Sisteminin (KOOPBİS) kurulması, işletilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile işlemlerinin izlenmesi ve raporlanmasında görev alacakların belirlenmesine, kullanıcı yetkilerinin ve yükümlülüklerinin tanımlanmasına, elektronik ortamda sunulacak hizmetlerden faydalanılmasına ve bu sistem üzerinde işlenen kişisel verilerin aktarımı ile güvenliğinin sağlanmasına ve istatistiki bilgi üretilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Kooperatifçilik Bilgi Sistemi Yönetmeliği yayımlanmış olup ilgili yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-1.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.