BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDAKİ EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR 16.07.2021

Sayın Üyemiz,

06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar olarak belirtilen malların vergi oranları yeniden belirlenmiş olup ilgili karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-17.pdf