İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 30 HAZİRAN 2021’E KADAR UZATILDI 30.04.2021

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930) yayımlanmış olup bu kapsamda işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldığı bildirildi.

İlgili karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-15.pdf

Üyelerimizin bilgisine sunulur.