FIRIN İŞLETMELERİNE AİT RAMAZAN PİDESİ FİYAT TARİFESİ HAKKINDA DUYURU 12.04.2021

Sayın Üyemiz;
Odamıza kayıtlı fırın işletmelerin bağlı bulunduğu Odamız 17. Meslek Komitesinin 07.04.2021 tarih ve 38 sayılı kararına ve Yönetim Kurulumuzun 12.04.2021 tarihli onayına istinaden hazırlanan 2021 yılı Aydın Ticaret Odası Fırın İşletmelerine Ait Ramazan Pidesi Fiyat Tarifesini talep eden Üyelerimiz Odamız Meslek Komiteleri birimine başvuruda bulunarak tarifeyi temin edebileceğini bilgilerinize önemle rica ederiz.
AYDIN TİCARET ODASI