TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 08.04.2021

Sayın Üyemiz,

08.04.2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmi Gazete’de Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup yönetmelikte belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular ile tüzel kişilerin talep ve bildirimlerine ilişkin diğer başvuruların E-devlet üzerinden yapılacağı bildirilmiştir. İlgili yönetmelik için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210408-4.pdf